top of page

Türkiye’de Yasaklanmış 10 Kitap

Karşınıza hazırlamış olduğum "Türkiye'de Yasaklanmış Kitaplar" listesiyle çıkıyorum. Konu üzerine araştırmalar yaparken şok oldum diyebilirim çünkü çok önemli yazarlar ve onların çok önemli kitapları yer alıyor bu listede. Listede bulunan kitapların neden yasaklanmış olduğunu da aktaracağım sizlere. Keyifli okumalar diliyorum.


1-Medarı Maişet Motoru (Sait Faik Abasıyanık)

Ciddi bir siyasi hedef göstermemesine rağmen romanda yazar, kahramanlarından birine eski bir asker kaputu giydirmiş olduğu için yayımlandığı yıl olan 1944'te sıkıyönetim mahkemelerince toplatıldı.


2- Sırça Köşk (Sabahattin Ali)

Yazarın 1947 yılında yayımlanan bu öyküsü, devlete bir başkaldırış olduğu iddiasıyla yasaklandı.


3- Fikrimin İnce Gülü (Adalet Ağaoğlu)

Askeri aşağılamak ve küçük düşürmek suçlamasıyla 1981 yılında toplatıldı. İki yıl süren dava sonunda Adalet Ağaoğlu aklandı. 1992'de “Sarı Mersedes” adıyla da sinemaya uyarlandı.


4- Asılacak Kadın (Pınar Kür)

Halkın ar duygularını incittiği gerekçesiyle 1985 yılında kitap toplatıldı. Romanla aynı adı taşıyan film, sinemalarda serbestçe gösterilirken romanın yasağı hâlâ kalkmamıştı.


5- Azizname (Aziz Nesin)

Muhalif kimliğini meydana getiren düşünceleri nedeniyle yakılmak istenen Aziz Nesin'in bu kitabı 27 Aralık 1948'de Bakanlar Kurulu kararı ile toplatıldı. Sonraki yıllarda aklanıp Türkiye'de 12 baskı yapan, defalarca sahneye uyarlanan kitabın 2001 yılında hâlâ yurt dışına çıkartılması yasağı kalkmamıştı.6- Böyle Bir Sevmek (Attilâ İlhan)

1979'da basılan kitap 1980'de 12 Eylül Darbesi sırasında toplatıldı.


7- Sınıf (Rıfat Ilgaz)

1994'te yayımlanan şiir kitabının adı toplumsal sınıfları ve dolayısıyla sosyalizm ve komünizmi çağrıştırdığı için üstelik de kapağı kırmızı olduğu için yasaklandı. Rıfat Ilgaz altı ay hapse mahkûm edildi.
8- Rengahenk (Can Yücel)

1980’de müstehcenlik suçlamasıyla toplatıldı.
9- 835 Satır (Nâzım Hikmet Ran)

6 Mayıs 1931’de “Bir zümrenin başka zümreler üzerinde hakimiyetini temin etmek gayesiyle halkı suça teşvik ettiği” gerekçesiyle yargılandı. 1929’da yazdığı bu şiir kitabıyla birlikte diğer dört şiir kitabı da yasaklandı.
10- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (Mustafa Kemal Atatürk)

Atatürk’ün 1914 yılı mayıs ayında Sofya’da yazdığı bu kitap, yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ile 1918’de Mondros Mütarekesi dönemi başlarında İstanbul’da bir süre çıkardıkları “Minber” gazetesinin matbaasında bin nüsha olarak basıldı. 7,5 kuruş fiyat konan kitabın birkaç nüshasını tanıdıklarına hediye etmek için yanına alan Mustafa Kemal, Anadolu’ya geçtikten sonra kitabın kalan nüshaları Damat Ferit Paşa tarafından toplatılarak imha edildi. Kitap 1956 yılında, Hasan Ali Yücel tarafından İş Bankası Kültür Yayınları’nın ilk kitabı olarak yeniden basıldı.
Listemiz bu şekilde son buluyor. Gerçekten şaşırtıcı nitelikte olduğunu düşünüyorum. Umarım bir daha böyle kıymetli eserlerin yasaklarıyla karşılaşmayız.Comments


bottom of page