top of page

Problemli Oyun ve İnternet Bağımlılığını Önleme

Günümüzün dikkate alınması gereken problemlerinden olan oyun ve internet bağımlılığı; Z kuşağının önemli bir sorunudur. Bu problemin birey üzerinde olumsuzlukların görmeden önce sorunu engelleyebilmek için kuşağın getirdiği zihinsel yapı ve toplumsal konumlarını iyi araştırmamız gerekir. Ortaya çıkan veriler de doğru analiz edilmelidir.

Bilindiği üzere Z kuşağı çok çabuk sıkılabilen, elindeki materyalleri hızlıca tüketen, tüketim toplumunun adeta gerekliliklerini yerine getiren bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla onları bu alışkanlıkları yüzünden suçlamak haksızlık olacaktır. Durumu iyi anlayarak, tüketim toplumunda tükettikleri şeyler zararlı materyallerden arınmış hale getirilmeli. Faydalı uğraşlar ve materyalin sayısı arttırılarak birey desteklenmelidir. Beraberinde problemli oyun ve internet bağımlılığını önlemek adına sorunlu noktanın ortadan kaldırılmasının ardından oluşacak boşluğu dolduracak sosyalliği artırmak öncelikli adım olmalıdır.Nitekim geçmiş yıllara baktığımızda oyun dediğimiz kavram sosyalliği tamamıyla içermekteydi. Zamanın şartları ile ilerleyen teknolojik gelişmeler; kişilerin yakın mesafeli, bire bir sosyal ilişkilerini azalttı. Durumu kısaca aktarmak gerekirse; çağımızda dünya küçük bir köy olmuşken bireyler arasındaki mesafeler bir o kadar arttı. Böylelikle kişilerin arkadaşlığa olan fiziki bağı; sanal etkileşimle birlikte aynı ortamda bulunma hususundaki isteklerini de azalttığını söyleyebiliriz. Tırnak içerisinde asosyal olmuş oyun ve internet bağımlılığına sahip bireyler arkadaşlık ilişkilerini sanal ortamdan yürütmekte. Maddi ortamda olan arkadaşlıklar bu kişiler için ihtiyaç olmaktan uzaktadır.

Olumsuz durumun ortadan kaldırılabilmesi için kişiler spor, sanat gibi birleştirici aktivitelerle tanıştırılabilir. Bu birleştirici aktiviteler kişilerin çok yoğun olarak kullandığı, bağımlı olduğu oyunlar ve internetin içine teşvik amacıyla dahil edilebilir. Beraberinde bu tarz bağımlılıkların aniden, kesin hareketlerle kesilmeyip; zaman içerisinde alışkanlıkları değiştirmek üzerine kurulu bir yapıda gerçekleşmesi daha doğru olacaktır. Ek olarak; bilindiği üzere spor, sanat gibi aktiviteleri çocukluk yaşında başlatmak çocuğun beden ve zihinsel gelişimine oldukça katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda gelişimini sağlamış, bahsedilen aktivitelerle uğraşmış bireyler genellikle daha sosyal, özgüvenli, dışa dönük ve hareket etmeyi seven bireyler olmuşlardır. Aksine; özellikle internet bağımlılığı göstergelerinden sahip bireylerin evden çıkmayı mümkün olduğunca tercih etmeyen, özgüvensiz, yüz yüze iletişimden kaçınan bireyler olabildiğini görmekteyiz. Bu noktada yapılan spor, sanat, kültür etkinlikleri ile beraber kişilerin özgüvenlerini; iletişim becerilerini ve keyif algısını tazeleyerek yahut değiştirerek bağımlılıktan uzak tutulabilir.Peki, farklı bir açıdan bakmaya çalışırsak bahsi geçen sıkıntıya sahip bireylerin yanlış yapmadığı kanısında olan düşünce toplulukları da dikkate alınmalıdır. Bireylerin spor benzeri aktivitelerini de internet ve sanal oyun dünyası aracılığıyla yapabileceğini, arkadaşlık ilişkilerinin sanal ortamda da yeterince samimi olduğunu iddia eden gruplardır. Bu gruplar dışarıda sanat, spor gibi eylemleri saçma bulacaktır ve bulundukları ortamdan haliyle ayrılmak istemeyecektir. Çocuklar, ergenler ya da yetişkin bireyler arkalarındaki destekçi grupları ile bağımlı olduğu sorundan daha olumlu bir tüketime geçemeyecektir.

Sonuç olarak aktarılmaya çalışılan konu ve kişilerin içerisinde bulunduğu olumsuz durumun ortadan kaldırılabilmesi için izlenmesi gereken yollar uzmanlarca, kişiye özel gerçekleşmelidir. Kişi eğer bulunduğu konumdan memnuniyetsizliğini dile getiren, kendini bu durumdan çıkarmak isteyen bir tutum sergileyen fakat başarılı olamayan birey ise bahsedilen alternatif eylemlerle kişi desteklenmelidir. Kabaca içinde bulunduğu konumdan şikayetçi olmayan aksine mutlu olan, zarar verici etkenlere rağmen bunu bozmak istemeyen bireyler için izlenmesi gereken süreç; sanal dünya içerisinde tüketilen materyalleri içeriğini daha sağlıklı hale getirmektedir.Comments


bottom of page