top of page

İçinde Kaybolduğumuz Zaman KavramıZaman Nedir?


Zamanın ne olduğu hakkında birçok farklı görüş olmasına rağmen aslında kesin bir tarifi yoktur, bilinen tarihte birçok kişi tarafından tanımlanmıştır. Ama zaman hakkında kesin bir uzlaşma var diyemeyiz, sanat ve felsefe tarafından için çok geniş bir olgu olmasının yanı sıra pozitif bilimler için de önemlidir. Zamanı kısaca ifade etmek gerekirse uzayda var olan cisimlerin geçmişte, şu anda ve gelecekteki hareketine zaman diyebiliriz.


Farklı Görüşler


Mısırlı rahiplere göre enerjinin dönüşüm süreci zamanı tanımlar, Aristo’ya göre hareketin bir ürünüdür ve Einstein ise üç boyutlu uzay-mekân kavramının 4. boyutu olarak ifade eder. Zaman her ne kadar bilim adamları ve filozoflar tarafından açıklanabilmesine rağmen aslında görecelidir. Yaşayan canlılar için en değerli hazinedir ve geri döndürülemez, yerine başka bir şey konulamaz. Hasta veya sıkıntıda olan birisi için gayet uzun süren zaman aralığı, sahil kenarında piknik yapan bir insan o kadar da uzun sürmeyecektir.
Zamanı Bükmek mümkün mü?


3 Uzay boyutu ve bir zaman boyutu aslında uzay-zaman boyutu denilen dört boyutlu dokuyu oluşturuyor, bu doku sürekli ve pürüzsüzdür, zamanda geri gitmek bu dokuyu bozacak daha doğrusu değiştirecek ve teoriye göre alternatif bir evren oluşacaktır. Paralel evrenin oluşumu ise bizi çoklu evrenler teorisine götürüyor. Kimine göre ise oluşan bu paralel evren belirli bir süre sonra asıl olan evrenle aynı pozisyona gelecek ve paralel evren oluşmuşsa bile bu şekilde kalmayacaktır. Yani geçmişi değiştirdiğimizde bugünün değiştiremeyeceğiz ve olacak olan yine olacaktır. Tabi bu bahsi geçen teoriler zaman eğer bükülebilseydi ve geçmişe gidilebilseydi gerçek olabilirdi. Zamanda geri gidebilmek için ışık hızını geçmek gerekir. Fakat bu mümkün gözükmüyor, çünkü modern fiziğe göre evrende elektromanyetik kuvvet, kütle çekim kuvveti, güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet olmak üzere dört temel kuvvet var ve kütlesi olan bir varlık, bu kuvvetleri aşıp zamanda geri gidemez. Kütlesi olmayan ışık enerjisi nasıl geçilebilir ki? Belki de solucan delikleri ile...Anı Yaşamak


Zamanda geriye gitmek, bugünün teknolojisi ve günümüz bilimine göre imkânsız gözükmektedir. Şayet zamanda geri gitmekteki gaye bugünün daha güzel olması ise bu yapılamaz lakin bugünü ve yarını, iyi ve güzel yapmak mümkün. Geçmişe müdahale edemesek de gelecek bizim ellerimizde, güneş her gün doğmakta ve bize daha güzel bir dünya için fırsatlar sunmakta. Zamanı iyi değerlendirebiliriz onu sevdiğimiz şeyler ve güzel anılarla doldurabiliriz, hatta geçmişin hatalarının gelecekte olmamasını bile mümkün kılabiliriz.Comments


bottom of page