top of page

Cesur Yeni Dünyada Medya

Pratikte bakıldığı zaman distopyaların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bir tarafta distopyanın içinde yaşayan halkın, baskıcı rejimi sonuna kadar hissettiği karakterler; diğer yandan ise distopyanın içinde olduğundan habersiz karakterler. Cesur Yeni Dünya’nın ikinci seçeneğe girdiğini görüyoruz. İçinde yaşayan halkın yaptıklarını zoraki yaptırmazlar ve insanlar mutlu gözükür. Cesur Yeni Dünya’da gelecek öngörüsü olduğu için anlatılan olayları çağımızla özdeşleştirebiliyoruz. Bu yüzden romanda yaşanılanlar kötü bir gelecek olmaktan çıkıyor ve günümüz öngörüsü olarak karşımızda dikiliyor.

Romanda yaşayan insanların, gündelik iş yorgunlukları sonucunda aldığı soma hapları, günlük koşuşturmalarından uzaklaştırıp onları tatile çıkarır. Günümüz insanları ise koşuşturmaları neticesinde akşam eve gelip koltuğa uzandığı vakit, televizyon ve sosyal medya ile uzaklaşmaya çalışır gerçek hayattan. Medya, antidepresan görevi üstlenir. Sosyal medya ile yeni yeni tanışan ebeveynler bile verilen yatıştırıcı hapı, susuz mideye indirir. Günümüz insanı, medya haplarını birer birer yutarken romandaki karakterler gibi zorla yapmaz; hepsi mutludur. Sosyal medyada insanlar göründüğü gibi değil de olmak istediği gözükebilir. Bu yüzden insanlar, normal hayatını göründüğü gibi yaşarken akşam eve geldiği vakit sosyal medya hapları sayesinde istediği gibi bir hayat serilir gözünün önüne.


Romanda “Vahşi” ismi verilen modern toplumun dışında yaşayan bir kitle vardır ve insanlar bu Vahşiler’e hor gözle bakar. Onların yaşantılarını gördükleri vakit şaşırırlar. Birebir aynısı olmasa bile günümüz insanı, medya ürünlerine ilgi göstermeyen insanlara “vahşi” gözüyle bakabilmekte. Modern medyaya ilgi göstermeyen insanlara dışlayıcı gözle bakıldığı görülebilir. Romanda olduğu gibi günümüz insanı sosyal olmaya zorlanıyor. Bireysellik, yaşadığımız çağa bakıldığı zaman toplumdan dışlanma olarak algılanıyor. Medya ise “bireysellik” kavramını tamamen rafa kaldırıyor. Günümüzde sosyalleşmek evde tek başına otururken bile yapabileceğimiz bir şey. Medya herkesin evine girdiği için artık istesek bile kolay kolay bireyselleşemiyoruz. Bunu başarıp medyaya ilgisini göstermeyenlere ise “vahşi” gözüyle bakılabiliyor. Çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz ve “sosyalleşmek” gerekiyor.

Romanda insanlar bundan hoşnut olsa bile bir kast sistemi vardır. Bu sistemde insanlar doğduğu vakit belirlenir ve değiştirilemez. “Alfa” ismini verdiğimiz en üst katmanda bulunan insanlara alt sınıftakiler özenerek bakarlar. Bugün baktığımızda, televizyonlarda yayınlanan magazin programlarını örnek gösterebiliriz. Onların yaşantılarında ne olup ne bittiği bizi neden alakadar ediyor diye düşünüldüğünde, görünmeyen kast sisteminde olduğumuzu ve ünlülerin hayatlarına özendiğimizi görürüz.


Comments


bottom of page