top of page

Şehirler ve Sosyal Doku


Şehirlerin farklı sosyal dokularda olmasının altındaki asıl sebeplerden birisi coğrafyadır. Mesela turizmin yaygın olduğu sahil kentlerinde genel ekonomik kazanç turizm üzerinden elde edildiğinden o şehirlerin sosyal yapısı daha fazla insanın gelmesi, eğlenmesi ve kendisini rahat hissetmesi üzerine olduğu için toplumsal yapı oldukça rahattır. Diğer bir örnek olarak iç bölgelere bakabiliriz. Çoğunlukla tahıl tarımına dayanan çiftçi topluluklarından evrimleşerek gelen şehir yapılarında, şu anda farklı ekonomik uğraşlar da olsa bu topluluklar kendi arazisini korumak, kendi toprağını ekmek üzerine kurulu bir yapıdan geldikleri için sahil kentleri ne göre bariz olarak daha içine kapanık, değerlerine daha bağlı, dışarıya daha kapalıdır. Her ikisinin ortak yanı ise sahip oldukları kültürel yapıyı koruma eğiliminde olmalarıdır. Hepsi kendi içinde belli bir tutuculuğa sahiptir.


Ne Öğrenebiliriz adlı Instagram sayfamdan buraya aktarılmıştır.

Comments


bottom of page