top of page

Karavan Hakkında

Karavan, Albert Camus'ün ''Yolculuk bizi kendimize geri getirir'' sözünden yola çıkarak, Bütün görüşlere eşit mesafede; her bir fikri, düşünceyi tek potada eritip harmanlayarak sanatın, edebiyatın ve diğer bilimlerin evrenselliğini baz alıp 2018'de bir yolculuğa çıktık. Popüler olandan ziyade gerçek evrensel değerlerin izini sürerek kendi içimizde kendimizi aramak için çıktığımız bu yolculukta ilham, neşe, enerji, hüzün, akıl ve ruhu bulduk; eşlik edenleri sevgi ve saygı ile selamlar ve deriz ki: ''İlham yolculukla başlar.''


"Yolculuk bizi kendimize geri getirir''

bottom of page